Návod k ošetřování a k obsluze ...
Aby byla zachována funkčnost otevíravě sklopného kování (OS) pro okna a balkónové dveře, je nutno provést jednou ročně následující úkony:

- u částí kování, které mají bezpečnostní charakter, je nutno v pravidelných intervalech kontrolovat jejich opotřebení

- všechny pohyblivé části a uzavírací místa kování je nutno mazat

- je nutno používat jen takové čistící a ošetřovací prostředky, které nenaruší ochranu proti korozi
Zatím vaše poptávka neobsahuje žádnou položku
Copyright ©2007-2008: STEZI PLUS s r.o., O společnosti, Kontakt