Pokyny pro údržbu dřevěných dílů opatřených kompletním nátěrovým systémeme SIKKENS ...
Prosím věnujte pozornost následujícím informacím:
- před aplikací omítek pečlivě zakryjte povrch rámů i křídel

- používejte jen ty lepící pásky, které jsou určeny pro akrylátové laky - jinak hrozí nebezpečí odtržení laku ( např. TESA 4438, 4172 nebo TESA 4840 ). Lepící pásky by měly být odstraněny do dvou týdnů po nalepení. Řiďte se pokyny výrobce pásky. K odstranění nepoužívejte ostré a špičaté nástroje ( pásky je možno zakoupit ve firmě STEZI PLUS )

- vždy musí být umožněno odvětrávání vlhkosti ze stavebních procesů (jinak hrozí nebezpečí poškození laku )


DŮLEŽITÉ :
- v zimních měsících je nutno současně topit i větrat
- důkladně větrat je nutno zejména při omítkařských a při podlahářských činnostech ( mokré procesy )
- pokud na vnitřní straně okna začíná kondenzovat voda, je nutno okamžitě začít větrat
- doporučuje se větrat nárazově a intenzívně, nikoliv trvale pootevřeným oknem
- k čištění se používají pouze obvyklé neutrální čistící prostředky (NEPOUŽÍVEJTE ABRAZÍVNÍ ČISTÍCÍ PÍSKY A KRÉMY, DÁLE ČISTIDLA OBSAHUJÍCÍ KYSELINY A ORGANICKÁ ROZPOUŠTĚDLA - POŠKOZUJÍ LAKOVANÝ POVRCH )
Pokyny_pro_udrzbu_drevenych_oken.doc
Zatím vaše poptávka neobsahuje žádnou položku
Copyright ©2007-2008: STEZI PLUS s r.o., O společnosti, Kontakt